Körös-Völgyi Sokadalom

BÉKÉS MEGYEI NÉPTÁNCOSOK SZÖVETSÉGE

A Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 1989-ben jött létre. Célja elsősorban Békés megyében működő néptánccsoportok valamint a Dél-alföldi régióból kapcsolódni szándékozók összefogása, tevékenységük továbbfejlesztése, szakmai és társadalmi megbecsülésüknek előmozdítása a következő formákban:

  • a kapcsolódó néptánccsoportok szakmai tevékenységének segítése,
  • a Dél-alföld, ezen belül Békés megye néptánckultúrájának őrzése, továbbéltetése,
  • a tagság szakmai képzettségének továbbfejlesztése,
  • a műfajhoz kapcsolódó rendezvények kezdeményezése, szervezése
  • Békés megye hátrányos helyzetű települései kulturális életének segítése a néptánc és népzene vonatkozásában.
  • a gyermekek, az ifjúság és a felnőtt korosztály ismeretanyagának bővítése ismeretterjesztő előadásainkon keresztül

Rendszeresen szervezünk néptáncosok és néptánc-pedagógusok számára is továbbképzéseket, melyekben táncos szakmai illetve pedagógiai témakörök is helyet kapnak, ugyanakkor törekszünk legalább kétévente valamilyen helyi (Békés megyei) magyar vagy nemzetiségi táncanyag feldolgozására is kurzusokat megvalósítani.

2010-ben indítottuk útjára a Barangoló csűrdöngölő nevű táncház sorozatunkat, mellyel célunk, hogy Békés megye minden településére eljuttassuk és közvetítsük hagyományainkat, néptánc-kultúránkat, illetve, hogy hozzájáruljunk a leginkább hátrányos helyzetű települések kulturális életének gazdagításához.

Minden évben változó helyszínnel megvalósuló rendezvényünk a Békés Megyei Gyermek – és Kisegyüttesek Találkozója, mely már több mint tíz éves múltra tekint vissza, s az utóbbi években minősítő rendszerű fesztivállá nőtte ki magát.

Rendszeresen szervezünk általános és középiskolákban rendhagyó ének-zene és történelem órákat, melyek célja a gyermekek ismereteinek bővítése a néptánc segítségével. Az előadás-sorozatban az egyes történelmi, művészettörténeti korszakok és jellemzőik bemutatása történik a tánckultúra szemüvegén keresztül, miközben népi hangszereket, tánceszközöket, a paraszti élet mindennapi tárgyait ismerhetik meg a gyerekek.

Szoros együttműködésben dolgozunk országos szakmai szervezetekkel is, melyek közül kiemelném az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesületet, mely szervezettel már több ízben szerveztünk közös továbbképzéséket, rendezvényeket.

Alkalmanként, az igényekhez igazodva szervezünk nyári tánctáborokat tagságunk és az érdeklődők számára, ezt általában a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel együttműködve történik, ugyanis az általuk bonyolított Komplex Népművészeti Tábor egy gazdag szabadidő eltöltési lehetőséget kínál nem beszélve a sok kézműves szakmáról, amelynek művelésébe bepillanthatnak a táncosok.
Szövetségünk legrangosabb eseménye a Békés Megyei Táncosok Találkozója, amely Gyulán a Körös-völgyi sokadalom keretén belül kerül megrendezésre.  A találkozón az együttesek bemutatkozása mellett különböző programokkal várják a látogatókat, tánctanítások, játszóházak, hagyományőrző együttesek bemutatkozása, kirakodóvásár nyújt még szórakozást. A rendezvény a Békés Megyei Népművészeti Egyesülettel, a Gyulai Várszínházzal közös szervezésben valósul meg.

Körös-völgyi Sokadalom 2021.

Néptáncosok találkozója - 2021

Békés Megyei Népművészeti Egyesület

Székhely:
5600 Békéscsaba, Luther u. 6.

Elérhetőségek:
5600 Békéscsaba Orosházi út 32.
Tel.: (66) 442-122, Tel.: (30) 2997-789
Fax: (66) 442-122, info@bmne.hu

Levelezési cím:
5600 Békéscsaba, Orosházi út 32. sz.